Registrering till ProjektLabb

Om European Freelancers Week

European Freelancers Week är en serie av evenemang och händelser skapade av och för frilansare och obundna kreatörer över hela Europa mellan den 7-15 oktober. Evenemangen ska inspirera frilansare att komma samman genom utveckling, kunskapsutbyte, nätverkande och inspiration. Evenemangen består av allt från panelsamtal och föreläsningar till workshops och performance. #EFWeek organiseras av olika frilansarorganisationer, bl.a SMart, samt co-working spaces och kreativa communities runt om i Europa. 2016 hölls det första EFW med 65 evenemang i 14 olika länder och 2000 deltagare. Registrera dig kostnadsfritt med SMart och bli en del av European Freelancers Movement.

Mer info om EFW hittar du här

Registrering till ProjektLabb

Händer under EFW

Subtopia

6-8 oktober: Federation 2017

Federation 2017 är en konferens kring frågor om organisering och demokratisering. Deltagarna kommer från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Under tre dagar ska erfarenheter delas, samtal och diskussioner föras kring visioner om ett samhälle präglat av gemenskap, hopp och solidaritet. Syftet med konferensen är kunskapsöverföring och inspiration och att stötta och stärka varandra i de utmaningar som finns i dag och de som kommer i framtiden. Syftet är även att bygga nya allianser och påbörja en ny plattform för samarbete.

Read more

Intercult och Folk och Kultur

10/10 kl 14.00-17.00 Seminarium: Strategier för att sätta kulturpolitiken på agendan valåret 2018, hur kan kultursektorn mobilisera sig?

Access Europa inbjuder tillsammans med kulturkonventet Folk och Kultur och Europa Direkt Intercult den 10 oktober kl.14-17 till ett seminarium med temat Strategier för att sätta kulturpolitiken på agendan valåret 2018, hur kan kultursektorn mobilisera sig?  

Plats: Intercult, Nytorgsgatan 15A

Valet 2018 närmar sig och kulturpolitiken behöver hitta strategier och forum för att visa varför den är viktig ur ett tvärsektoriellt perspektiv. Hur bör landets kulturella infrastruktur se ut? Vilken politisk nivå bör ha ansvar för vad? Hur ska kulturinstitutionernas kostnadsökningar finansieras? På vilket sätt kan tvärsektoriellt samarbete stimuleras? Vilka argument finns för en fortsatt stark kulturpolitik? Hur ser det nordiska kultursamarbetet ut? Detta är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under dagen och vi kommer att ha ett nordiskt, nationellt och regionalt perspektiv på samtalen.

14.00-14.15

Introduktion och presentation av dagens tema, Iwona Preis, Intercult och Mattias Desac, Folk och Kultur.

14.15-15.00

Karolina Windell, Kulturanalys Norden, Myndigheten för Kulturanalys, berättar övergripande om frågor som är relevanta för det nordiska kultursamarbetet.

15.00-15.15

Paus

15.15-16.00

Mona Kaanan, ordförande, kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun, berättar om vilka regionala kulturfrågor som blir viktiga under valåret 2018.

16.00-17.00

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna, 7-10 februari 2018. Ett syfte är att få en levande kulturpolitisk diskussion under valrörelsen. Projektledare Linde Sjöstedt berättar om hur arbetet med Folk och Kultur utvecklas. 

17.00 – 18.00

Vin och Mingel

Read more

Intercult och SMart Produktionshus

12/10 kl.14-18: ProjektLabb

Den 12/10 bjuder Intercult och Smart Produktionshus in till ProjektLabb. Där kan man få svar på de flesta frågor som gäller kulturprojekt, vare sig det gäller internationella samarbeten, en lokal kulturstödsansökan eller praktisk hjälp med t.ex kontrakt, fakturering, lön till projektdeltagare!

Vill du delta i internationella samarbetsprojekt eller vill veta mer om hur man ingår i internationella nätverk som kulturarbetare? Iwona Preis, från Europa Direkt och VD för Intercult kommer  att  ge information, rådgivning och tips för alla som vill bredda sina internationella nätverk och arbeta på en europeisk arena. 

 Vill  du ha feed back på en ansökan eller diskutera en idé som du planerar att söka kulturstöd för lokalt?  Stockholms Läns Landsting kommer att finnas på plats för att ge rådgivning och feedback för era projekt.

Har du frågor rörande hur man kan driva sin kreativa och konstnärliga verksamhet samt söka stöd utan egen firma eller ideell förening, antingen som enskild eller som grupp, kompani eller tillfälligt samarbete? Behöver du hjälp med att hantera internationella samarbeten, kontrakt, fakturering mm? Niklas Hellberg, senior adviser SMart Produktionshus, Jesus Redondo, ekonom och handledare SMart Produktionshus och Frida Wikström kommunikatör och handledare SMart Produktionshus är på plats för att hjälpa till med projektadministrationen

Plats:  Nytorgsgatan 15A, Södermalm 

Tid: 14.00-18.00 

Datum: 12/10

Read more

TransitSthlm och Filmbasen

13/10 kl 9.30-10.30 Processpodden @ Filmhuset

Transit och Filmbasen arrangerar tillsammans ett samtal mellan två konstnärer, från olika discipliner och olika generation, om deras respektive konstnärliga processer. Syftet är att lyfta vikten av och kompetensen som finns i den individuella konstnärliga processen. 
Processpodden är ett publikt samtal som också spelas in och blir en podd. 

Plats: Filmfestivalen Stockmotion på Filmhuset
Dag och tid: Fredag 13 okt kl 9:30-10:30
Arrangör av Processpodden: Transit och Filmbasen. 

Tidigare processpoddsamtal finns här: http://transitsthlm.se/vad-hander/

Read more

GoTo10 och SMart Start Up

13/ 10 kl 15.00-17.00: European Freelancers Week @ GoTo10

Goto 10 är Stockholmregionens enda kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill utveckla sin internetidé – med eller utan affärsidé eller startup-planer. Här finns tillfälliga arbetsplatser, utrymmen för t.ex meetups och seminarier. Det finns också ett kafé. Hit kan du komma utan affärsidé eller startup-planer. Fokus ligger på nätverkande, idé- och kunskapsutbyte med seminarier och workshops av olika slag. Goto 10 kan också bara vara en plats där du kan sitta och arbeta.

 Program 15:e oktober

 15.00 GoTo10 bjuder in till öppen visning 

15.30 -16.00 Seminarium SMart Start Up; en mjukstart på ditt företagande.
SMart Start Up erbjuder möjligheten att starta sin verksamhet utan att starta företag. Du har som SMart Start Up-användare möjlighet att, förutom att fakturera, ha anställda, dra kostnader, ingå i internationella samarbeten, söka offentligt stöd för din verksamhet. Genom att bli projektanställd i SMart kan du bedriva din verksamhet utan att hamna utanför de sociala skyddsnäten och har tillgång till en.


16.00-17.00 mingel med vin och tilltugg. SMart finns tillgängliga för enskild rådgivning

Adress: Hammarby kaj 10 D i vid Skanstullsbron, Stockholm

Read more